logotyp

Muzikoterapie

“Je na dně duší lidských skryta hudba, jež zvoní tam a hovoří a zpívá...”
(Jaroslav Vrchlický)      Pojem muzikoterapie je z řecko-latinského původu (ř. moisika, l. musica – hudba; ř. therapeia, l. iatreia – léčit, pomáhat, starat se, také vzdělávat). Jde tedy o využívání hudby k pozitivnímu působení na člověka a jeho organismus. Definic přibližující a vysvětlující termín muzikoterapie je spousta, vyberme mezinárodně akceptovanou od Světové federace muzikoterapie:

  “Muzikoterapie je použití hudby nebo hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie, harmonie) kvalifikovaným muzikoterapeutem pro klienta nebo skupinu. Jejím účelem je usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, učení, pohyblivost, sebevyjádření, organizaci a jiné cíle za účelem uspokojení tělesných, emocionálních, mentálních, sociálních a kognitivních potřeb. Muzikoterapeut usiluje o rozvinutí schopností a/nebo navrácení funkcí jedince tak, aby mohl dosáhnout lepší intrapersonální nebo interpersonální integrace a následně také lepší kvality života prostřednictvím prevence, rehabilitace nebo léčby.”   (World Federation of Music Therapy, 1996)
 
      U nás v Zahrádce uplatňujeme model Celostního přístupu v muzikoterapii, jehož zakladatelem je Mgr. Tomáš Procházka, který je zároveň supervizorem našeho muzikoterapeutického týmu. V tomto pojetí je kladen důraz na komplexní působení na člověka, na jeho nedělitelnou bio-psycho-socio-transendentální jednotu v kontextu vztahů, věcí a dějů. Integruje v sobě myšlenky různých přístupů. V tomto pojetí se pracuje s prožitkovou vlnou, která jde postupně od fáze „warming upu“ přes harmonizaci a zklidnění k relaxaci. Využívané metody, postupy a techniky jsou velmi pestré – abreakční techniky, dýchání, pohybové aktivity, využití barev a světel, vibroakustika, verbální přístupy, ambientní a relaxační techniky, vizuální podněty, prvky bazální stimulace a míčkování atd. Do naší práce zapojujeme také zpěv, hru na tělo, hru na hudební nástroje a vlastní tvorbu zvuků a hudby.

      Muzikoterapeutický ateliér je koncipován jako místnost studiového typu s audio vybavením a světelnou technikou. Osvětlení ateliéru reflektorovými světly se v různých fázích mění s přihlédnutím k plnění kritérií jako např. k jejich fyzikálnímu působení na lidský organismus. Do plochy k sezení a ležení je integrována vibrační plocha umožňující vědomě vnímat zvuk a hudbu celým tělem. Reprodukovaná hudba je tak přenášena přes vibrační lůžko a vibrace hudby jsou tak následně přenášeny na tělo. Pulsy nízkofrekvenčních tónů mají speciální terapeutický efekt - uvolňují svalové napětí, relaxují a masírují tělo, poskytují úlevu v kloubních spojeních atd., což má zejména vysoký efekt účinku u žáku s kombinovaným postižením, DMO a spastickými projevy. Ateliér je dále vybaven řadou hudebních nástrojů jako prostředků vlastních hudebních aktivit. Jde o bicí nástroje, bubny, oceandrumy, Orffovy nástroje a etnické hudební nástroje.

      V muzikoterapeutické práci se u nás snažíme poskytnout dětem celkovou podporu, působit na jejich vnitřní rovnováhu, ale také na rovnováhu mezi nimi a okolním prostředím. Oceňujeme individualitu každého žáka, tedy i muzikoterapie je v převážné většině individuální - založena na interakčním vzájemném vztahu terapeut-žák vytvářeném v atmosféře přátelství, důvěry a bezpečí. 
      Zvuk a hudba v terapeutické práci může sloužit k odbourávání nashromážděné psychické tenze a zátěžových stavů a stává se tak výborným ventilem k uvolnění a průchodu emocí. Působí také na somatickou sféru člověka, ovlivňuje fyziologické procesy v lidském organismu, rozvíjí motoriku a snižuje stavy bolesti. Navozením stavu relaxace působí preventivně proti stresu a napětí. 
      Muzikoterapie je silná prožitková terapie, je prostředkem neverbální komunikace, svobodného a kreativního projevu, bližších a dostupnějších interakcí, které v daném okamžiku mohou více zpřístupňovat žákovu duši a jeho pocity, zprostředkovat jeho subjektivní vnímání a oslabovat tak obranné mechanismy, které si vůči okolí či sobě vytváří. Hudba evokuje vzpomínky, asociace klienta a zpřístupňuje nevědomý materiál.
      Zároveň chceme muzikoterapií působit na osobní rozvoj osobností našich dětí v širším slova smyslu – zvyšovat kvalitu jejich života a dbát na jejich specifické potřeby (tělesné, emocionální, kognitivní, sociální) a podpůrně působit na rozvoj komunikace, sociálních interakcí, učení, motivace, sebevyjádření.

FOTO ZDE


Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
English
ZŠ Zahrádka

Created by © 2014 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy