logotyp

Dokumenty a povinné informace

Informace k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Zápis do Základní školy Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8 se koná v úterý 13. 4. a ve středu 14. 4. 2021, a to vždy od 8,30 do 13,00 hodin v budově školy. Vzhledem k tomu, že se každému zájemci věnujeme individuálně, žádáme rodiče, aby si předem domluvili konkrétní hodinu návštěvy u ředitelky školy, Mgr. Dagmar Rosecké, a to buď telefonicky na číslech: 222 584 841, 775 859 539 nebo e-mailem: info@zszahradka.cz
 
Základní škola Zahrádka poskytuje vzdělávání žákům s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra.
 
Vyučování probíhá podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Zahrádka, Praha 3, U Zásobní zahrady 8, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální, díl II.
 
Podmínkou pro přijetí je doporučení školského poradenského zařízení k zařazení dítěte do školy zřízené podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb. V doporučení je v identifikátoru znevýhodnění diagnostikované kombinované postižení a zároveň mentální postižení středního, těžkého nebo hlubokého stupně. V doporučení je dále stanoven 4. nebo 5. stupeň podpůrných opatření a doporučené vzdělávání dítěte podle RVP ZŠS, díl II.
 
Základní škola Zahrádka není spádová. V září 2021 může škola přijmout k plnění povinné školní docházky 5 žáků. Pro daný školní rok nebudeme přijímat nové žáky do třídy pro děti s PAS.
 
Dojde-li k situaci, že nebude možné přijmout všechny děti, které podmínky splnily, bude o přijetí rozhodnuto losováním. O průběhu losování a výsledcích bude vyhotoven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na webu školy.
 
 
K zápisu se dostaví zákonný zástupce ideálně se svým dítětem a je nutné přinést s sebou:
 
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Zahrádka
English

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy