logotyp

Zrakově postižené dítě v otázkách a odpovědích

Vyšetření zrakových funkcí v Centru zrakových vad

a zraková edukace v naší škole

Učíme se dívat a vidět

Více než dvě třetiny našich žáků trpí různou mírou zrakového postižení. U některých žáků je zrak důležitým kompenzačním prostředkem (např. při sluchové vadě nebo při absenci řeči a současně hybnosti – nejen u Rettova syndromu, kdy je zrak a oční pohyb základním a jediným komunikačním prostředkem.) Zrak můžeme rozvíjet po celý život (viz 10).

Podstatnou skupinu diagnóz tvoří centrální zrakové vady – CVI - central visual impairment.(viz 9) Základem naší zrakově edukační práce je důkladná diagnostika, proto spolupracujeme s Centrem zrakových vad v Motole (viz 1). Škola organizuje ve spolupráci s Integračním centrem Zahrada 2x ročně se souhlasem rodičů vyšetření dětí (viz 3) očním lékařem a/nebo zrakovou terapeutkou, které je východiskem pro naši zrakovou práci s dětmi (viz 12).

1.    Centrum zrakových vad v Motole

2.    Proč a jak organizujeme vyšetření zraku v CZV ?

3.    Informační dopis pro rodiče a souhlas s vyšetřením v CZV

4.    Stručný seznam náležitostí k vyšetření – nezapomeňte s sebou

 

Některé často kladené otázky:

5.     Jak probíhá samotné vyšetření?

6.     Mohu být u vyšetření přítomen/mna?

7.     Jsou vyšetření povinná? Jak se mohu objednat?

8.     Kdo je zraková terapeutka?

 

9.     Co je centrální zraková porucha – CVI?

10.   Jak mohu podpořit dítě se zrakovou vadou (praktické nápady)?
      
11.   Kde najdu více informací?

12.   Jak probíhá zraková edukace v naší škole?

13.   Další užitečné kontakty a zdroje informací

 

14.  Naše dítě má závažné kombinované postižení s těžkou vývojovou vadou.  Proč by mělo nosit brýle – k čemu by mu to bylo?

15.  Jak pomoci dítěti se zvykáním si na nošení brýlí?

16.  Naše dítě vůbec nevidí, proč by mělo chodit k očnímu lékaři?

17.  Myslíme si, že naše dítě vidí dobře. Je třeba, aby bylo vyšetřeno?

18.  Chcete se ještě na něco zeptat?

Sestavila a zpracovala Miroslava Tupá, 2019

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
English
ZŠ Zahrádka

Created by © 2014 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy