logotyp

12. Jak probíhá zraková edukace v naší škole?

Zrak u dětí s centrálním postižením se může měnit, lze vytvářet nové spoje v mozku a vytvářet podmínky pro nové zkušenosti. Vhodným přístupem můžeme pomoci lépe zvládat běžné životní situace, kompenzovat zrak a hledat a cvičit vhodné strategie vnímání. Zraková edukace ve škole probíhá:

-   vytvářením zrakově stimulačního a příjemného prostředí bez rušivých vlivů

-   v sestavení přiměřeného programu dne, ve kterém se střídá aktivita a odpočinek

-   v procvičování individuálně nastaveného programu při vyučování ve třídě s učitelem (velikost, typ obrázků, objektů, postupy, délka a způsob předkládání předmětů dítěti, způsob hry, koordinace, rozpoznávání tváří, oční kontakt atd.)

-   v procvičování zrakového vnímání v běžných situacích – při jídle, při výtvarných činnostech a jiných činnostech, při canisterapii, na výletech, v obchodě atd.

-   při jiných činnostech ve škole a ICZ – canisterapii, bazální stimulaci, muzikoterapii, snoezelenu, hippoterapii, ergoterapii

-   při procvičování zraku ve speciálně zařízené místnosti a se zrakově stimulačními pomůckami a s light-boxem

-   při práce s programy určenými pro děti s CVI na iPadu

-   při nácviku orientace v prostoru (těla, plochy, místnosti, budovy, okolí)

-   při nácviku kompenzačních dovedností (sluch, hmat)

-   při nácviku praktických dovedností

-   při vyučování: prodlužování zrakové pozornosti, koordinace ruka-oko, rozšiřování zorného pole, koordinace smyslů a praktické využití smyslového vnímání pro život – tyto cíle máme na mysli při sestavování konkrétního programu a hry pro dítě.

Zpět na hlavní výpis

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
English
ZŠ Zahrádka

Created by © 2014 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy