logotyp

Konference „Komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou“

Konference „Komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou“

Pedagogická fakulta UK v Praze 

20. - 21. 10. 2006

 Konferenci „Komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou“  připravila Základní škola Zahrádka ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Praze – katedrou speciální pedagogiky. Záštitu nad konferencí převzal děkan fakulty prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. a europoslankyně MUDr. Zuzana Roithová, MBA. Pedagogická fakulta zařadila konferenci do programu oslav 60. výročí založení fakulty.

 

Cílem  konference bylo poskytnout speciálním pedagogům a pracovníkům pomáhajících profesí informace o legislativních změnách ve speciálním školství, o nových metodách práce s dítětem s těžkým zdravotním postižením a vytvořit platformu pro setkávání a výměnu zkušeností.

Účastníci z České republiky i ze Slovenska vyslechli odborné přednášky z oblasti vzdělávání žáků s kombinovanou vadou, diagnostiky těchto dětí, systému ucelené rehabilitace i péče o pečujícího a navštívili tři různá speciální zařízení (Základní škola Zahrádka a Integrační centrum Zahrada, sdružení Modrý klíč a Galerie Cesty ke světlu malíře Zdeňka Hajného). Přednášku o strukturovaném učení v autistické třídě doprovodilo i hudební vystoupení žáků Základní školy Zahrádka.  Během druhého dne konference se uskutečnilo 6 odborných dílen, které se  zabývaly novými terapeutickými metodami a problematikou alternativní komunikace (canisterapie jako součást komplexní péče, synergická reflexní terapie, craniosakrální terapie, chirofonetika, alternativní komunikace, praktická manipulace s učebními pomůckami, Bobath koncept u dětí s DMO).

Konference se zúčastnilo 147 účastníků (138 z ČR a 9 ze SR), z nichž většina (127) působila ve speciálním školství. Přítomni byli i zástupci bratislavské pedagogické fakulty a Štátneho pedagogického ústavu. Velkou skupinu účastníků (86) tvořili studenti speciální pedagogiky PedF UK v Praze.

Konference naplnila své poslání; vysoce byla hodnocena jak skladba programu, tak i úroveň přednášek a přínos dílen pro praxi. 


Zpět na hlavní výpis

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
English
ZŠ Zahrádka

Created by © 2014 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy