logotyp

Integrace naruby 2018 - Program celoměstské podpory vzdělávání HMP

Integrace naruby 2018 - Program celoměstské podpory vzdělávání HMP

Druhého ročníku projektu Integrace naruby se zúčastnili žáci 2. D Základní školy Chelčického společně s žáky rehabilitační třídy Základní školy Zahrádka. Jednalo se o tři setkání, která proběhla v prostorách budovy, kde sídlí ZŠ Zahrádka.

Cílem projektu bylo umožnit setkávání žáků běžné základní školy s dětmi s handicapem. Dále představit těmto žákům vzdělávání, podporu, terapie a další aktivity dětí s handicapem. Zažít a poznat tak svět těchto dětí při kontaktu s nimi a pomoci při odstraňování případných bariér.

Tyto cíle byly naplněny formou připravených sebezkušenostních aktivit společných pro žáky obou škol; celkem se jednalo o tři setkání. Během prvního si děti mohly vyzkoušet a prožít vnímání všemi smysly – zejména ovšem hmatem, čichem a chutí. Poznávaly širokou škálu vůní používaných např. při aromaterapii, různé hmatové pomůcky, vyzkoušely si chůzi po zajímavém povrchu a získávaly tak mnoho nových poznatků spojených s prostorovou orientací.

Při druhém setkání se seznámily a společně vyzkoušely používání různých možností alternativní a augmentativní komunikace (znaky, gesta, obrázkové systémy, fotografie, zvuky…). Všechny tyto prostředky podpořily vzájemnou interakci, spolupráci a funkční komunikaci mezi žáky obou škol.

Zajímavou zkušeností bylo také seznámení s prvky bazální stimulace během třetího setkání. Koncept bazální stimulace napomáhá nejen žákům s handicapem orientovat se na vlastním těle a naučit se jej lépe vnímat. Žáci ZŠ Chelčického se učili možnostem správného polohování, vyzkoušeli si různé vibrační pomůcky, vibrační a hřejivou matraci, zátěžovou deku, polohovací hady a polštáře.

Důležitým bodem programu, ale i příjemným zážitkem, bylo společné občerstvení, které pro své hosty pravidelně připravovali za asistence pedagogů žáci ZŠ Zahrádka. Na konci každého setkání proběhlo shrnutí společných aktivit. Každý žák měl prostor vyjádřit se k obsahu dne, zároveň přirozeně docházelo k výběru klíčových informací a dovedností, použitelných při interakci s lidmi s postižením i v budoucnu. Kromě přínosu v oblasti sociální měly děti také možnost zažít a poznat netradiční aktivity a pomůcky, se kterými se při svém běžném školním vzdělávání nesetkají.

V rámci programu dostali žáci se ZŠ Chelčického prostor pro výrobu zajímavých pomůcek a předmětů, které by mohly pomoci při vzdělávání žáků ZŠ Zahrádka a zároveň by jim udělaly radost. A tak vznikla při výtvarné výchově obrázková leporela z fotografií žáků ZŠ Chelčického, která zachytila, jak vyráběli jednotlivé pomůcky (zážitkový deník), ale také namalované obrázkové leporelo s textem básniček a písniček pro alternativní komunikaci. Jednotlivá leporela stále slouží jako pomůcky při vzdělávání.

FOTO ZDE 


Zpět na hlavní výpis

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
English
ZŠ Zahrádka

Created by © 2014 -2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy