Jméno:
Heslo:

Projekty

Integrace naruby 2017

Integrace naruby 2017

V rámci projektu „Integrace naruby“ proběhla celkem tři setkání s žáky 2. ročníku ZŠ Chelčického, konkrétně s kolektivem třídy pro děti s SPU. Projektu se zúčastnilo také pět žáků ze ZŠ Zahrádka. Obsahem projektu bylo přiblížit žákům běžné základní školy svět dětí s handicapem, představit jim možnosti podpory lidí se zdravotním postižením, vidět jejich klady a zažít radost z kontaktu s nimi. Tyto cíle byly naplněny formou připravených sebezkušenostních aktivit, které prožívali společně s dětmi ze ZŠ Zahrádka. Žáci si tak mohli vyzkoušet simulaci různých zrakových vad, pohyb v prostoru se slepeckou holí i zažít běžné hry naslepo. Zkusili si jízdu na invalidním vozíku a učili se manipulaci s ním. Žáci ZŠ Zahrádka společně s fyzioterapeutkou ukázali některé techniky rehabilitace, které následně žáci běžné ZŠ mohli zažít na vlastní kůži.

V muzikoterapeutickém ateliéru a v místnosti snoezelen proběhl společný tematický program, který byl zaměřen především na podporu interakce mezi žáky jednotlivých škol, jejich vzájemnou spolupráci a komunikaci. Program byl vytvořen tak, aby si žáci ZŠ Chelčického mohli zároveň vyzkoušet práci s pomůckami, které v běžné škole nenajdou (balonkový masážní bazének, pomůcky pro zrakovou stimulaci, netradiční hudební nástroje, vibrační podium aj.)

Čas byl věnován také tématu sebeobsluhy, která je pro děti ze ZŠ Zahrádka jednou z učebních priorit. S omezenou možností pohybu se žáci přemisťovali z místa na místo, vylézali na vozík a oblékali si oblečení. Závěr našich setkání byl věnován společnému tvoření hedvábných šátků a dešťových holí, které žáci využívali k práci při setkání v muzikoterapeutickém ateliéru. Žáci obou škol společně barvili barvami na hedvábí a vyráběli dešťové hole z papírových tubusů a luštěnin. Oba výrobky si každý žák odnesl zpět do kmenové školy.

Každé setkání bylo na jeho konci shrnuto a byly vybrány klíčové informace, které si žáci měli odnést pro další kontakty s lidmi s handicapem. Prostor byl také pro vlastní reflexi žáků a zodpovězení otázek, které z tématu vzešly.

Jedním ze společných zážitků bylo také občerstvení, které připravili žáci ZŠ Zahrádka za asistence svých pedagogů.

Během jednotlivých setkání vznikala bohatá fotodokumentace, která byla sdílena a ze které následně žáci ZŠ Chelčického vyrobili 3D leporelo, které je výtvarně dotvořeno a zachycuje nejdůležitější a pro žáky nejzajímavější momenty z našich setkání. Leporelo bylo k prohlédnutí umístěno v prostorách ZŠ Zahrádka. 


FOTO ZDE


Přednášky o vzdělávání dívek s Rettovým syndromem

Přednášky o vzdělávání dívek s Rettovým syndromemVe dnech 9. června, 22. září a 3. listopadu proběhl v Základní škole Zahrádka vzdělávací cyklus na téma Komplexní péče o dívky s Rettovým syndromem - vybrané aspekty. Naši speciální pedagogové se spolupracovníky z partnerského stacionáře připravili úvodní seminář k  tomuto velmi vzácnému genetickému onemocnění a poté se věnovali tématům komunikace, fyzioterapie, ergoterapie a relaxační techniky (zejména bazální stimulace a muzikoterapie). Celý cyklus byl financován z grantu na podporu vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2016. Celkem se proškolilo čtyřicet osm pedagogů. 

Vážení účastníci, milé kolegyně, naši hosté, děkujeme za váš zájem, přejeme vám všem dobré a hodně úspěchů ve vaší záslužné a přitom nesnadné práci.

FOTO ZDE

ZHODNOCENÍ

Projekt „Dětský úsměv“

Projekt „Dětský úsměv“ Jedním z klíčových slov pro letošní školní rok je „zdraví“. Součástí zdravého způsobu života je i odpovídající péče o chrup – zapojili jsme se tedy s naší školou do ...
Více informací

Nová cesta k praxi

Nová cesta k praxi

Projekt "Nová cesta k praxi"

Pracoviště se účastní projektu Evropského sociálního fondu, operační program Praha Adaptabilita s názvem Nová cesta k praxi: inovace ve studiu speciální pedagogiky. 

Více o projektu
Projektový tým


Projekt muzikoterapeutického ateliéru

Projekt muzikoterapeutického ateliéru Ve školním roce 2006-2007 byl dokončen projekt muzikoterapeutického ateliéru, který je využíván k aktivním muzikoterapeutickým programům. Jde o místnost studiového typu s audio vybavením a světelnou technikou podtrhující tak především Celostní přístup v muzikoterapeutické praxi u nás realizovaný. Osvětlení ateliéru reflektorovými světly s využitím působení barevného světla se řídí kritérii dle fyzikálních účinků na lidský organismus. Do ...
Více informací

Vybudování místnosti SNOEZELEN

Vybudování místnosti SNOEZELEN V letech 2007 až 2010 se nám podařilo ve spolupráci s Integračním centrem Zahrada vybudovat v suterénu školy SNOEZELEN. (Výraz snoezelen vznikl kombinací slov „snuffelen“, což znamená čichat a „doezelen“, což znamená dřímat. V češtině zatím neexistuje přiměřený ekvivalent, nicméně výraz snoezelen, případně snoozelen se již vžil a běžně se používá.)Místnost pro multismyslovou stimulaci je vybavena tak, aby vyhovovala potřebám žáků školy ...
Více informací

Konference „Komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou“

Konference „Komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou“ Pedagogická fakulta UK v Praze 20. - 21. 10. 2006 Konferenci „Komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou“  připravila Základní škola Zahrádka ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Praze – katedrou speciální pedagogiky. Záštitu nad konferencí převzal děkan fakulty prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. a europoslankyně MUDr. Zuzana Roithová, MBA. Pedagogická fakulta zařadila konferenci do programu oslav 60. výročí založení fakulty. Cílem  konference bylo ...
Více informací

Projekt publikace o Rettově syndromu

Projekt publikace o Rettově syndromu Základní škola Zahrádka ve spolupráci s občanským sdružením Rett Community, za finanční podpory Nadačního fondu pro vzdělávání, vydala na podzim roku 2005 první českou tištěnou publikaci o Rettově syndromu.Publikace nabízí odborné příspěvky týkající se problematiky ...
Více informací

english
Základní škola Zahrádka

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy