Jméno:
Heslo:

Něco navíc

Cena APLAUS 2019 (duben 2019)

Cena APLAUS 2019 (duben 2019)

Základní škola Zahrádka byla již podruhé nominována na cenu APLAUS (poprvé to bylo v roce 2017). Soutěž vyhlašuje Národní ústav pro autismus (NAUTIS) a oceňují se ti, kdo se zasazují o osvětu v oblasti porozumění autismu či pomáhají lidem s autismem. Soutěž probíhá ve třech kategoriích: jednotlivci, organizace a lidé s autismem. Právě v kategorii organizace jsme letos uspěli a Zahrádka společně se Zahradou, se staly vítězem ceny APLAUS 2019.

Díky patří paní Kubíkové a Honzíkovi, kteří nás opět nominovali. Velké gratulace míří do týmu třídy pro děti s PAS, který s láskou, trpělivě, ale i kreativně a pružně s dětmi s autismem pracuje.

Slavnostní předání cen proběhlo symbolicky a tradičně 2. 4. 2019 ve Dvoraně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a to pod záštitou poslance MUDr. Víta Kaňkovského a za účasti ředitelky NAUTIS, Ing. Magdaleny Thorové a ambasadorky NAUTIS Mahuleny Bočanové.  


Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (březen 2019)

Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (březen 2019)

S prvními jarními paprsky vám přinášíme jednu čerstvou novinku… Základní škola Zahrádka se na základě smlouvy o spolupráci stala v březnu 2019 fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. V posledních letech se zvýšila míra spolupráce s Katedrou speciální pedagogiky výše zmíněné fakulty. V Základní škole Zahrádka jsou pravidelně  realizovány exkurze studentů bakalářského programu speciální pedagogiky. Jak se ukázalo, tyto návštěvy zpravidla plní úlohu prvního seznámení s problematikou vzdělávání dětí s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. V dalších letech studia, zejména pak v navazujícím magisterském programu, do naší školy někteří z nich zavítají (a to i opakovaně) na průběžné či oborové praxe, mají možnost nahlédnout pod pokličku aktivit školy, seznámí se s různými metodami a formami práce, poznají specifika procesu vzdělávání dětí s kombinovaným postižením (s dominantním postižením mentálním), porozumí praktickému propojení s Integračním centrem Zahrada (poskytovatel sociálních služeb), vyzkouší si svoji vlastní pedagogickou intervenci, otestují svou trpělivost a kreativitu. Několikrát zde již působili i studenti ze zahraničí, kteří přicestovali do Prahy prostřednictvím programu Erasmus+.

Co řekli studenti o praxi v Základní škole Zahrádka:

„ Získala jsem nové poznatky o dětech s kombinovaným postižením…“

„Přiblížila mi svět dětí s těžkým postižením a ukázala mi, že se s nimi dá krásně pracovat.“

„Praxe mi přinesla vhled do denní práce a výuky pedagogů a asistentů. Uvědomila jsem si, jak je praxe zásadní pro mé další studium a pro budoucí vykonávání povolání.“

„Praxe mi ukázala nové směry. Také mě utvrdila v rozhodnutí, proč jsem si tento obor studia zvolila.“

Děkujeme touto cestou především paní PaedDr. Jaroslavě Zemkové, Ph.D., která je garantem spolupráce, a paní PhDr. Mgr. Pavlíně Šumníkové, Ph.D., která danou problematiku na fakultě vyučuje a se studenty nás pravidelně navštěvuje.


Školní knihovna

Vážení rodiče, studenti a kolegové,
v Základní škole Zahrádka již mnoho let funguje knihovna, o kterou se stará paní učitelka Marie Řeháková (kontaktní email marjanka.sir@gmail.com). Pokud byste si chtěli nějaký titul z knihovny zapůjčit, obraťte se na ni. Tato služba je pro vás zdarma.

Pro inspiraci nabízíme podrobný aktualizovaný seznam.

Seznam knih zde

Spolupráce se Sociální akademií Silberbach v Německu

Podrobnější informace o spolupráci

Česko-německá spolupráce 
Společně pro druhé a ...
Více informací

Víte, že...?

Při přípravě zahradní slavnosti v červnu 2017 a při oslavách 20. výročí založení naší školy jsme měli chuť ohlédnout se v čase minulém a zrekapitulovat jevy současné. Zveme vás nahlédnout k nám "pod ...
Více informací

Vynikající vzdělávací akce

Vynikající vzdělávací akce

Sedm pedagogů z naší školy absolvovalo během srpna a září 2016 kurz Zdravotník zotavovacích akcí.  Pod laskavým vedením lektorů ze společnosti Life Support s.r.o. si osvojili dovednosti potřebné při poskytování laické první pomoci a seznámili se s legislativním rámcem pro organizování zotavovacích akcí. Výuka byla samozřejmě obohacena praktickými cvičeními, díky kterým byl kurz velmi přínosný. Děkujeme za zprostředkování silných zážitků, za trpělivý přístup všech lektorů a za odpovědi na naše všetečné otázky.  

FOTO ZDE


Seminář: Co dělat, když už člověk neví, kudy kam?

Seminář: Co dělat, když už člověk neví, kudy kam? 2. - 3. 6. 2016 jsme se 4 pedagožky ze ZŠ a z IC zúčastnily v německém Selbu skvělého semináře, který vedl Hynek Jůn z Čech a Carlos Escalera z Německa.

FOTO ZDE

Italská inspirace

Na začátku druhého pololetí do Zahrádky přijel nový kolega z Itálie – Matteo Maienza. Matteo v Zahrádce absolvoval již v minulém školním roce krátkodobou muzikoterapeutickou praxi a tentokrát se ...
Více informací

Setkání rodičů a přátel dívek s Rettovým syndromem v ZŠ Zahrádka v září 2014

Na konci září se po delší pauze konalo setkání rodičů s dívkami s RTT. Tentokrát nepřišli někteří pravidelní účastníci setkání, ale zato jsme přivítali vzácnou návštěvu z Bratislavy a paní doktorku ...
Více informací

Počítač ovládaný očima

Počítač ovládaný očima Pan Tomáš Hrdinka ze společnosti Spektra v.d.n. nám 25. dubna představil nové (švédské) zařízení k počítači  ovládané očima: celý den vysvětloval, ukazoval a odpovídal trpělivě na otázky rodičů a učitelů, otázky nejen technické, ale rovněž týkající se příspěvku na pořízení a způsobů, jak o ně žádat. Naši žáci (Jakub, Edita, Katka, Thinka, Anička) si jednotlivě vyzkoušeli práci s různými obrázky. ...
Více informací

Diakonie ČCE

Diakonie ČCE nabízí ve svém projektu bezplatné poradenství asistivní technologie a alternativní komunikace pro děti a dospělé s postižením, rodiče a učitele - více se dozvíte na ...
Více informací

Ještě z pohledu maminky

Ještě z pohledu maminky Přeskočím dobu, kdy jsme se dozvěděli o diagnóze i dlouhou cestu, kterou jsme museli projít. Chci se s vámi podělit o malé vítězství.
Kačenka se z mého pohledu začala radikálně zlepšovat ...
Více informací

Somatopedický seminář na Pedagogické fakultě v listopadu 2010 Neurovývojová onemocnění a Rettův syndrom Tupá, Pražanová, Vyštejnová

Somatopedický seminář na Pedagogické fakultě v listopadu 2010 Neurovývojová onemocnění a Rettův syndrom  Tupá, Pražanová, Vyštejnová Základní školu Zahrádka navštěvují jak žáci s Rettovým syndromem (RTT), tak také děti s různými chromozomálními změnami a s klinickým obrazem velmi podobným RTT. Proto se na nás obrací řada rodičů i ...
Více informací

Podpůrná skupina pro rodiče dětí s autismem

Podpůrná skupina pro rodiče dětí s autismem Skupina je určena rodičům dětí s autismem a jejím smyslem je mimo jiné umožnit setkání lidí s podobnou životní zkušeností. U dětí s autismem vstupuje do hry důležitý faktor – řada vrozených ...
Více informací

Centrum zrakových vad

Centrum zrakových vad V únoru t.r. jsme měli vzácnou příležitost přivítat mezi sebou PaedDr. Markétu Skalickou, zrakovou terapeutku s mnohaletou zkušeností ve svém oboru. Její informace, vyšetření našich žáků s ...
Více informací

Pro rodiče – a nejen pro ně

Pro rodiče – a nejen pro ně Devatenáct mýtů o autismu. Co všechno bychom měli vědět o této diagnóze ? Často toho moc nevíme a bojíme se zeptat... Klíčový text pro každého.http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=2361Víte, ...
Více informací

Malovaný dopis od Jana Naše

Malovaný dopis od Jana Naše Tento krásný dopis jsme dostali od Jana Naše, výtvarníka, sochaře, hlavně ale dobrého člověka z Hněvotína u Olomouce, který se dokázal s našimi dětmi i učiteli pustit do výroby například vozembouchů ...
Více informací

Co nás ještě čeká a trápí

Co nás ještě čeká a trápí Čekáme, čekáme, čekáme.

Každý rok čeká několik dětí na přijetí do naší školy. (Mají možnost konzultovat u speciální pedagožky v tzv. poradně školy - říkáme jí Předzahrádka - otázky, které ...
Více informací

Na co se můžeme těšit

Na co se můžeme těšit Blíží se zlatě zářivý podzim, začal nový školní rok a přivítali jsme v něm rekordních 9 (!) prvňáčků. Na co se můžeme těšit ? Čekají nás osvědčené činnosti: hraní a zpívání s kytarou, u piana a ...
Více informací

Sociální dovednosti

Sociální dovednosti Jak jste si již mohli přečíst v rubrice „Aktivity", měli jsme ve škole začátkem února milou návštěvu. V odpoledních hodinách za námi přišli účastníci skupiny pro nácvik sociálních dovedností, ...
Více informací

Co se děje / událo

Co se děje / událo V listopadu se uskutečnilo výtvarné odpoledne pro rodiče a děti – vyráběly se svíčky a dárečky. Koza Rosalina očekává brzy kůzlátka. Děkujeme za staré pečivo a chleba, nejlépe na kousky pokrájené. ...
Více informací
Přejeme vám šťastný rok Draka. Rozdávali jsme pololetní vysvědčení, těšíme se na jarní prázdniny a tuhou zimu. Naší koze Rosalině se narodila dvě kůzlátka: hnědý kozlík a černá kozička. Zatím se ...
Více informací

Publikace o Rettově syndromu

Publikace o Rettově syndromu Vážení přátelé,

rádi bychom vám nabídli publikaci o Rettově syndromu, kterou jsme zpracovali na základě našich zkušeností se vzděláváním těchto dívek. Obsahuje základní informace o ...
Více informací

Březen 2012

Březen 2012 Blíží se jaro. Přivítali jsme kůzlátka Bertíka a jeho sestřičku.Rodiče a pedagogové se učili používat chytré pomůcky na přemísťování klienta z místa na místo, např. z vozíku na postel atp. Zajímavou ...
Více informací

Léto se schyluje k podzimu, škola začala: přivítali jsme nové žáky Evelínku, Petru a Filipa.

Léto se schyluje k podzimu, škola začala: přivítali jsme nové žáky Evelínku, Petru a Filipa. Již celý poslední srpnový týden byl ve znamení činorodého úklidu a příprav: zbrusu nový pokoj i vybavení jedné třídy září novotou, vše je čisté, srovnané. Rozběhl se složitý zápas o vytvoření ...
Více informací

Od nás k vám – Říjen 2012

Slavnost k 15. výročí vzniku naší školy se vydařila. Škola má nové logo: včelku s křídly jako kniha.Společné třídní schůzky se účastnilo 15 rodičů: byli představeni učitelé, pedagogové a nově ...
Více informací

Od nás k vám – Prosinec 2012

Od nás k vám – Prosinec 2012 Milí přátelé, milé děti,

blíží se čas Vánoc, plískanic, chumelenic, zvonečků, stromečků, dárečků, cukroví a kdoví, čeho ještě. Možná znáte Čapkův příběh o Vánocích, které nechtěly být. Je ...
Více informací

Od nás k vám – Únor 2013

Od nás k vám – Únor 2013 Děkujeme srdečně těm z vás, kteří nám dlouhodobě, trpělivě a dobrovolně pomáháte při naší práci s dětmi. Bez vaší podpory, vašeho času a energie, kterou nám věnujete, bychom sotva mohli poskytovat ...
Více informací

Od nás k vám – Březen 2013

Od nás k vám – Březen 2013 Zpráva č. 1 - NABÍDKA

Rodičům i učitelům dětí s Rettovým a Angelmannovým syndromem nabízíme poradenství (konzultaci s fyzioterapeutem a ergoterapeutkou, speciálním ...
Více informací

Od nás k vám – Květen 2013

Od nás k vám – Květen 2013 Každý pátek se můžeme těšit z divadelního představení pana učitele Ondřeje Nováka. Minulý týden se na nás usmálo sluníčko – sledovali jsme příběh o ztracené Šeherezádě a sultánovi v malém zahradním ...
Více informací

Červen - konec školního roku, začátek prázdnin

Červen - konec školního roku, začátek prázdnin Milým kolegyním i kolegům velký dík za celý školní rok 2012/2013! Nezapomeňme během prázdninových dní vnímat všemi smysly a užijme si letní měsíce ve zdraví!Pavla Ročárková ...
Více informací

Pozvánka na zahájení školního roku a na schůzku rodičů

Pozvánka na zahájení školního roku a na schůzku rodičů Vážení rodiče, milé děti, ve čtvrtek 5. září 2013 v 15 hodin vás srdečně zveme na slavnostní zahájení nového školního roku. Po zahajovací „ceremonii" následuje společná schůzka rodičů s vedením ZŠZ ...
Více informací

Co bylo a co bude

Co bylo a co bude V červnu tohoto roku jsme měli vzácnou a krásnou příležitost poznat paní Lamminen a její dcerku Marušku (na obrázku). Přijely za námi se svou fyzioterapeutkou až z Finska. Setkání s nimi a několika ...
Více informací

Od nás k vám - Listopad

Občerstveni krátkými podzimními prázdninami a nádherným počasím, vstupujeme do dalšího období. První dva měsíce školy uběhly překotně: zvládli jsme setkání s rodiči, vytvoření individuálních plánů a rozjezd školních programů. Máme radost z toho, že si u nás dobře zvykají naši prvňáčci - Amálka, ...
Více informací

english
Základní škola Zahrádka

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy