logotyp

Snoezelen

Koncept Snoezelen - MSE

Koncept Snoezelen - MSE

Kouzelné slovo SNOEZELEN vzniklo v 70. letech 20. století spojením dvou nizozemských slov SNUFFELEN (čichat, slídit) a DOEZELEN (dřímat). Vytvořili ho dva pracovníci civilní služby v sociálním zařízení v Nizozemí. Původně tak pojmenovali stan pro těžce postižené osoby, ve kterém byly instalovány zrakové, čichové a sluchové podněty. V té době byly podobné myšlenky realizovány také odborníky z praxe v USA a v Austrálii. Dnes je tento pojem rozšířen prakticky po celém světě.

Snoezelen je koncept, který se realizuje v obzvláště příjemném a upraveném (umělém) prostředí pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby, přičemž jejím cílem je vyvolání smyslových pocitů. Je určena zejména pro osoby s vývojovými poruchami, s mentálním, tělesným nebo vícenásobným postižením, s poruchou autistického spektra, poruchami chování a učení, s psychickými poruchami, traumatickým poraněním mozku, pro osoby s demencí a pro chronicky nemocné pacienty. 

Naše místnost pro multismyslovou stimulaci je vybavena tak, aby vyhovovala potřebám žáků školy a klientů stacionáře.  Využití hudby a zvuků různých žánrů umožňující prostorové vnímání zvuku, tlumené světlo, jehož barvy může dítě samo měnit, UV světelné efekty, vodní probublávající válec, prosvícený míčkový bazének, plazmová lampa a optická vlákna přispívají k vytvoření působivé atmosféry. Také další pomůcky z kontrastních barev, různých materiálů, polohovací vaky, hadi, polštáře, deky, hudební nástroje, větrák, vibrační a masážní pomůcky, aromalampa a aromaolejíčky, předměty běžné denní potřeby a další, pomáhají k aktivaci nebo k relaxaci v této místnosti.  Při hledání nových forem a metod práce má u nás snoezelen po několika letech provozu již své neodmyslitelné místo v rozvrhu každého žáka. Pedagog či pedagogové pracují ve snoezelenu s žákem individuálně nebo skupinově. Cílem je podpořit klienty k vlastní spontánní aktivitě, případně poskytnout mu bezpečný prostor pro relaxaci a odpočinek.

V této místnosti je možné propojovat pedagogické činnosti s terapeutickými prvky. S propojením dalších terapií jako jsou bazální stimulace, zraková terapie, aromaterapie, muzikoterapie, jemné masáže a další, se zaměřujeme na rozvoj smyslového vnímání, na rozvoj zrakové a sluchové percepce, rozvoj prostorové orientace, komunikace verbální a neverbální, rozumové výchovy. Aktivity ve snoezelenu pomáhají ke snížení hyperaktivity, agrese, také zvyšují pozornost a soustředění, zpřesňují jemnou i hrubou motoriku, posilují sebevědomí a sebehodnocení, vedou k aktivaci a k rozvoji spolupráce v kolektivu, napomáhají k navazování mezilidských vztahů. Pro žáky s kombinovaným postižením jsou vždy příjemným zážitkem.

FOTO ZDE

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
English
ZŠ Zahrádka

Created by © 2014 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy