logotyp

Alternativní a augmentativní komunikace

Metody alternativní a augmentativní komunikace

Vzhledem ke svému postižení není většina dětí, které navštěvují naší školu, schopna dorozumívat se mluvenou řečí, anebo takto činí jen v omezené míře. Hledáme tedy způsoby, jak se s našimi žáky dorozumět, aby měli možnost vyjádřit své pocity a přání. V tom nám pomáhají metody alternativní a augmentativní komunikace (AAK). Tyto metody se pokoušejí přechodně nebo trvale kompenzovat poruchy v dorozumívání.

Augmentativní znamená, že komunikační systémy pouze podporují, nebo doplňují běžné dorozumívání, které může být pro okolí těžko srozumitelné.

Alternativní jsou systémy plně nahrazující mluvenou řeč.

Při budování náhradních a podpůrných systémů se snažíme využívat všech schopností žáků. Dorozumívání by mělo být co nejpřirozenější.

AAK využívá jak systémy bez pomůcek, tak s pomůckami.

Systémy bez pomůcek využívají cílených pohybů očí, mimiky, gest, manuálních znaků (znaková řeč, MAKATON). Jde zde o spojení řeči s pohybem, což je důležité pro vytváření percepčně motorických paměťových stop, a slouží také k lepšímu vybavování slov. Gesta a znaky je možné využívat bezprostředně a výhoda je také dorozumívání na větší vzdálenost. Jsou vhodné pro sluchově, zrakově a mentálně postižené děti bez větších tělesných vad. Uplatňují se také u žáků s poruchou autistického spektra.

Mezi systémy s pomůckami patří v naší škole k nejvíce používaným předměty, fotografie, obrázky a piktogramy, komunikační tabulky, technické pomůcky s hlasovým výstupem, počítače a v poslední době i dotykové tablety. Který z uvedených systémů se použije, závisí na schopnostech a možnostech dětí.

Předměty jsou trojrozměrné symboly, se kterými je možné manipulovat, jsou snadno rozpoznatelné a dají se ohmatat. Využívají se u žáků s těžkou mentální retardací, zrakovými vadami, autismem či kombinací postižení. Nevýhoda je obtížné přenášení, neschopnost vyjadřovat abstraktní pojmy a překrývání významů.

Fotografie jsou nejrealističtější dvojrozměrné znázornění skutečnosti, jsou čitelnější než obrázek a jsou předstupněm symbolické sféry. Jsou velice motivující, protože děti vidí známé osoby, předměty i zážitky. Díky mobilním telefonům či tabletům a barevným tiskárnám je nyní pořizování potřebných fotografií rychlé a dostupné pro každého učitele.

Obrázky a piktogramy pomáhají pochopit strukturu prostředí, sled činností, jsou vhodné pro vyjádření abstraktních pojmů.

Obrázky a fotografie se mohou sestavovat do komunikačních tabulek, které vycházejí z potřeb dítěte. Mohou mít rozdílnou formu i velikost. Dá se na ně různě ukazovat např. prstem, pěstí, pohledem či světelným paprskem. Tabulka by měla odrážet osobnost, věk a zájmy uživatele a měla by být stále po ruce. Dítě by mělo být schopno si o ni požádat.

Pomůcky s hlasovým výstupem jsou zařízení s omezeným počtem vzkazů, záleží na typu. U nás hodně používáme spínač BIG MACK  a STEP BY STEP, které jsou oblíbené pro jejich snadné používání. Hlasový výstup je nahrán většinou učitelem. Spínače mohou být doplněny obrázkem nebo fotografií.

Počítače a dotykové tablety mají výhodu ve snadnější změně obsahu tabulek, mohou být využívány i k výuce. Počítače mohou být vybaveny speciálními klávesnicemi a dotykovými spínači pro snadnější používáni. 

AAK pomáhá dětem bez schopnosti mluvit se smysluplně dorozumět se svým okolím. Mohou tak dát najevo svoje přání a potřeby a nemusí se tak spoléhat na intuici svých blízkých. Dětem, které mají dispozice k mluvení, mohou systémy AAK pomoci k rozvoji mluvené řeči. Vizuální vjemy jim pomáhají vybavit si dané slovo a upevnit ho. Postupně potom budou volit používání slov před zdlouhavým hledáním obrázků.

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
ZŠ Zahrádka
English

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy