Jméno:
Heslo:

Projects

Lectures on teaching girls with Rett Syndrome

Lectures on teaching girls with Rett Syndrome

On 9 June, 22 September, and 3 November, the Zahrádka Primary School hosted an educational series on selected aspects of “Comprehensive Care for Girls with Rett Syndrome.” Our special education teachers and their colleagues from the integration center prepared an introductory seminar on this extremely rare genetic illness, followed by a discussion of the topics of communication, physical therapy, ergotherapy, and relaxation techniques (especially basal stimulation and music therapy). The series was financed by a grant in support of education within the City of Prague in 2016. A total 48 teachers attended the workshops. 

We would like to thank all participants, colleagues, and guests for their interest, and we wish team all the best and much success in their important and difficult work.

 


The “Children’s Smile” project

The “Children’s Smile” project

One of our key words for the new school year is “health.” That includes healthy teeth, and so we and our school have joined the “Children’s Smile” project by the Czech Green Cross. The project, which is already active at many preschools and primary schools, takes a playful approach to explaining to kids at school the connection between good tooth-brushing habits, nutrition, and the formation of cavities and periodontitis. As part of each lesson, pupils practice proper tooth-brushing skills.

For the Zahrádka Primary School, the project has been adapted to reflect the needs of our pupils and their parents. It consists of six visits by a dental hygienist, Mrs. Vendula Jaklová. The introductory meeting focused on explaining the project’s goals and presenting practical examples. The subsequent meetings will focus on individual work with the children, their parents, and the school’s teachers and their colleagues from the integration center. Since we are the first special education school with pupils with multiple handicaps to participate in the project, we will be working with the project organizers to find try to find the best approach. In any case, we welcome this possibility and are looking forward to it. We are also glad that parents have expressed an interest and are actively involved. Thanks go to Mrs. Jaklová for her patience, enthusiasm, and constant smile!

 


Nová cesta k praxi

Nová cesta k praxi

Projekt "Nová cesta k praxi"

Pracoviště se účastní projektu Evropského sociálního fondu, operační program Praha Adaptabilita s názvem Nová cesta k praxi: inovace ve studiu speciální pedagogiky. 

Více o projektu
Projektový tým


Projekt muzikoterapeutického ateliéru

Projekt muzikoterapeutického ateliéru Ve školním roce 2006-2007 byl dokončen projekt muzikoterapeutického ateliéru, který je využíván k aktivním muzikoterapeutickým programům. Jde o místnost studiového typu s audio vybavením a světelnou technikou podtrhující tak především Celostní přístup v muzikoterapeutické praxi u nás realizovaný. Osvětlení ateliéru reflektorovými světly s využitím působení barevného světla se řídí kritérii dle fyzikálních účinků na lidský organismus. Do ...
More Information

Vybudování místnosti SNOEZELEN

Vybudování místnosti SNOEZELEN V letech 2007 až 2010 se nám podařilo ve spolupráci s Integračním centrem Zahrada vybudovat v suterénu školy SNOEZELEN. (Výraz snoezelen vznikl kombinací slov „snuffelen“, což znamená čichat a „doezelen“, což znamená dřímat. V češtině zatím neexistuje přiměřený ekvivalent, nicméně výraz snoezelen, případně snoozelen se již vžil a běžně se používá.)Místnost pro multismyslovou stimulaci je vybavena tak, aby vyhovovala potřebám žáků školy ...
More Information

Konference „Komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou“

Konference „Komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou“ Pedagogická fakulta UK v Praze 20. - 21. 10. 2006 Konferenci „Komplexní péče o žáka s kombinovanou vadou“  připravila Základní škola Zahrádka ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK v Praze – katedrou speciální pedagogiky. Záštitu nad konferencí převzal děkan fakulty prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc. a europoslankyně MUDr. Zuzana Roithová, MBA. Pedagogická fakulta zařadila konferenci do programu oslav 60. výročí založení fakulty. Cílem  konference bylo ...
More Information

Projekt publikace o Rettově syndromu

Projekt publikace o Rettově syndromu Základní škola Zahrádka ve spolupráci s občanským sdružením Rett Community, za finanční podpory Nadačního fondu pro vzdělávání, vydala na podzim roku 2005 první českou tištěnou publikaci o Rettově syndromu.Publikace nabízí odborné příspěvky týkající se problematiky ...
More Information

czech
Home

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy