logotyp

Integrace naruby 2017 - Program celoměstské podpory vzdělávání HMP

Integrace naruby 2017 - Program celoměstské podpory vzdělávání HMP

V rámci projektu „Integrace naruby“ proběhla celkem tři setkání s žáky 2. ročníku ZŠ Chelčického, konkrétně s kolektivem třídy pro děti s SPU. Projektu se zúčastnilo také pět žáků ze ZŠ Zahrádka. Obsahem projektu bylo přiblížit žákům běžné základní školy svět dětí s handicapem, představit jim možnosti podpory lidí se zdravotním postižením, vidět jejich klady a zažít radost z kontaktu s nimi. Tyto cíle byly naplněny formou připravených sebezkušenostních aktivit, které prožívali společně s dětmi ze ZŠ Zahrádka. Žáci si tak mohli vyzkoušet simulaci různých zrakových vad, pohyb v prostoru se slepeckou holí i zažít běžné hry naslepo. Zkusili si jízdu na invalidním vozíku a učili se manipulaci s ním. Žáci ZŠ Zahrádka společně s fyzioterapeutkou ukázali některé techniky rehabilitace, které následně žáci běžné ZŠ mohli zažít na vlastní kůži.

V muzikoterapeutickém ateliéru a v místnosti snoezelen proběhl společný tematický program, který byl zaměřen především na podporu interakce mezi žáky jednotlivých škol, jejich vzájemnou spolupráci a komunikaci. Program byl vytvořen tak, aby si žáci ZŠ Chelčického mohli zároveň vyzkoušet práci s pomůckami, které v běžné škole nenajdou (balonkový masážní bazének, pomůcky pro zrakovou stimulaci, netradiční hudební nástroje, vibrační podium aj.)

Čas byl věnován také tématu sebeobsluhy, která je pro děti ze ZŠ Zahrádka jednou z učebních priorit. S omezenou možností pohybu se žáci přemisťovali z místa na místo, vylézali na vozík a oblékali si oblečení. Závěr našich setkání byl věnován společnému tvoření hedvábných šátků a dešťových holí, které žáci využívali k práci při setkání v muzikoterapeutickém ateliéru. Žáci obou škol společně barvili barvami na hedvábí a vyráběli dešťové hole z papírových tubusů a luštěnin. Oba výrobky si každý žák odnesl zpět do kmenové školy.

Každé setkání bylo na jeho konci shrnuto a byly vybrány klíčové informace, které si žáci měli odnést pro další kontakty s lidmi s handicapem. Prostor byl také pro vlastní reflexi žáků a zodpovězení otázek, které z tématu vzešly.

Jedním ze společných zážitků bylo také občerstvení, které připravili žáci ZŠ Zahrádka za asistence svých pedagogů.

Během jednotlivých setkání vznikala bohatá fotodokumentace, která byla sdílena a ze které následně žáci ZŠ Chelčického vyrobili 3D leporelo, které je výtvarně dotvořeno a zachycuje nejdůležitější a pro žáky nejzajímavější momenty z našich setkání. Leporelo bylo k prohlédnutí umístěno v prostorách ZŠ Zahrádka. 


FOTO ZDE


Zpět na hlavní výpis

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
English
ZŠ Zahrádka

Created by © 2014 -2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy