logotyp

2. Proč a jak organizujeme vyšetření zraku v CZV

Vyšetření v CZV nám pomáhá sestavit optimální program pro dítě, určit prvořadé cíle, jedinečné postupy vhodné pro dítě, pomůcky. Poznáme detailně vnímání dítěte, jeho specifické potřeby (preference zrakového vnímání, ostrost, hloubku a šířku zrakového pole, optimální velikost nabízených obrázků, způsob předkládaných objektů, informace o zrakové pozornosti a – což je podstatné - možnosti podpory pro dítě). Pro učitele i rodiče jsou tyto informace základním předpokladem k další práci, jsou také inspirující a motivující.

Lékař může v případě potřeby předepsat kompenzační pomůcku. Výhodou je přítomnost učitele (rodiče) při samotném vyšetření, kdy může konzultovat aktuální stav dítěte, konkrétní otázky a postupy i různé aspekty zrakového vnímání. Opakovaná vyšetření (zpravidla po 1 a půl až 3 letech) umožňují sledovat pokroky dítěte ve zrakovém vnímání, zachytit změny a případně předcházet zhoršení zdravotního stavu (oční pozadí, nitrooční tlak).

Školní koordinátorka pro zrakovou edukaci a vyšetření doplňuje seznam žáků se zrakovou poruchou a v intervalu několika let nebo dle potřeby objednává žáky na vyšetření, připravuje odvoz, asistenci a souhlas rodičů s vyšetřením. Vše ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči. Následně předává zprávy z vyšetření rodičům a s jejich svolením učitelům. Zaznamenává datum vyšetření a plánuje další vyšetření. Skupinová vyšetření v CZV probíhají obvykle na podzim a na jaře. Zájemci o ně, kteří nebyli vyzváni a mají o vyšetření zájem, se mohou kdykoli přihlásit. Objednat do CZV se lze také kdykoli individuálně a nezávisle na škole (je třeba počítat s několikaměsíční čekací lhůtou). Rodič může a nemusí být přítomen vyšetření. Zprávu dostane v každém případě. Před vyšetřením rodiče obdrží informace a podepíší souhlas s vyšetřením (viz 3) a seznam náležitostí nutných k vyšetření (viz 4)

Zpět na hlavní výpis

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
English
ZŠ Zahrádka

Created by © 2014 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy