logotyp

10. Jak mohu podpořit dítě se zrakovou vadou (praktické nápady)?

Předpokladem správné podpory je podrobná diagnóza dítěte, pokud možno na specializovaném pracovišti se zkušenostmi a vybavením pro diagnostiku dětí s kombinovanými vadami. Některé obtíže vyžadují rehabilitační a kompenzační pomůcky, které lze získat na předpis. Pokud má dítě centrální zrakovou poruchu (CVI) neznamená to, že postižení zůstává stále neměnné. Mozek se vyvíjí a vnímání se může zlepšit v průběhu vývoje i díky získaným zkušenostem. Můžeme upravit okolní prostředí dítěte a posílit jeho kompenzační schopnosti, umožnit mu lépe zvládat běžné situace.

Podpořme využití všech smyslů dítěte

Pro dítě s CVI zrak není vždy tím nejsnadnějším zdrojem informací. Pro jeho využití, pro zaměření zrakové pozornosti je třeba odstranit rušivé vjemy z okolí. To zahrnuje hluky z okolí jako je puštěná televize, rádio či tikání hodin. Někdy mohou rušit i obrázky na stěnách, předměty výrazných barev v poličkách. Když má dítě problém s vnímáním detailů, pomůže mu zpravidla přiblížit předmět k očím. Jde vlastně o relativní zvětšení obrázku, a tak dítě snadněji vnímá detaily na objektu. To také pomůže dětem, které mají problém se zpracováním většího množství zrakových informací najednou; tím, že se dítě k předmětu přiblíží, redukuje množství informací,

soustředí se na jeden objekt, jeden detail. Soustředění zrakové pozornosti vyžaduje hodně úsilí. Soustředění zrakové námahy je proto dobré střídat s odpočinkem, s činností nevyžadující zrakovou námahu.

Je důležité, aby dítě s CVI zapojilo do vnímání i ostatní smysly

Například:

Sluch: Popisujte co nejvíce vše, co se kolem děje. Mluvte o předmětech

a materiálech, které má dítě v ruce. S předměty, které dítěti nabízíte, dělejte různé zvuky – pokládejte je na stůl tak, aby to bylo slyšet. Upozorňujte dítě na zvuky v jeho okolí.

Hmat: Podporujte své dítě, aby předměty zkoumalo hmatem. Například nechte ho věci prozkoumat rukama, dotkněte se lehce lžící jeho rtů, než donesete jídlo do úst.

Čich: Upozorňujte dítě na typické vůně potravin, předmětů (například je nechte poznávat ovoce po vůni – jablko, hrušku; upozorněte dítě i na typické vůně např. u plaveckého bazénu). Dítěti je zkrátka potřeba poskytnout co nejvíce informací z různých smyslových zdrojů. Umožněte mu to a podpořte je, aby čichalo k předmětům, které má v rukou, a aby je zkoumalo hmatem. Popisujte, co má vnímat, čeho si má všímat, co je pro danou věc typické. Upozorňujte na vjemy tepla a chladu, upozorňujte, co je drsné, hladké, měkké, tvrdé.

Většina dětí však má problém s vnímáním více smysly najednou nebo s děláním více činností najednou. Může mu proto dělat potíže např. prohlížení obrázku a zároveň poslouchání, co mu říkáte, nebo nedokáže jet na kole a zároveň sledovat, kudy jede. Izolovaným nácvikem jednotlivých dovedností jako je plazení, chůze, jízda na kole a jejich automatizací podpoříte zlepšení schopnosti kombinovat je zároveň i s vnímáním okolí zrakem. Když děti učíte novým dovednostem, je vhodné je učit

jednotlivé dovednosti zvlášť. Když se vaše dítě učí, jak se plazit k hračce, nezpívejte mu k tomu oblíbenou písničku. Když se dítě učí nabírat jídlo lžíci, nepopisujte mu, co dělá a co jí. Je dobré mu informace dát předem, než začne činnost provádět.

PaeDr. Markéta Skalická, zraková terapeutka

Zpět na hlavní výpis

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
English
ZŠ Zahrádka

Created by © 2014 -2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy