logotyp

Pětistupňové plánování

 

PŘÍPRAVA A PLÁNOVÁNÍ, ČINNOSTI A HODNOCENÍ, SKUTEČNÉ UČENÍ V BĚŽNÝCH SITUACÍCH

Takto lze stručně nazvat plánování v pěti krocích - K5.

Jak vznikla tato metoda?

Pětistupňovou metodiku plánování vytvořili prof. Tellevik a Elmerskog v r. 2001. Je založena na holistickém plánování a přístupu zaměřeném na činnosti a zapojení se do skutečných životních situací. Základem metody je využití formulářů.

Pro koho je určena?

K5 lze použít pro děti, mládež i dospělé s různými druhy a kombinacemi diagnóz a potíží. Je určena učitelům, rodičům, poradenským pracovníkům a asistentům, kteří děti a dospělé provázejí.

Co je základem této metody?

K5 pomáhá vytvořit ideální program pro žáka, buď během vyučování nebo během celého dne, případně týdne. Vytváří postup a hledá podmínky pro uskutečnění cílů a priorit. Základem je činnost žáka s ohledem na jeho přednosti (na rozdíl od jiných modelů, kde převládá vývojové hledisko nebo předem stanovená témata). V tom je základní rozdíl.

Jak metoda funguje?

Po diagnostické části a stanovení priorit jsou činnosti žáka rozpracovány a jsou určeny - míra a způsoby podpory a další okolnosti. Součástí formulářů (záznamových listů každého žáka) je popis činností, podpory a také jednoduché vyhodnocení činnosti, které vede k následnému stanovení další aktivity. Takto můžeme u lehce i těžce postižených žáků sledovat jejich pokroky a postupovat v rozvíjení jejich osobnosti a činností. (Pomáhá nám „neustrnout v jednom bodě.“)

Více o této metodě se dozvíme v brožuře ImPAct MDVI (2006).

 

 

Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Základní škola Zahrádka
En ZŠ Zahrádka

Created by © 2014 -2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy