Snoezelen

Snoezelen

Kouzelné slovo SNOEZELEN vzniklo v 70. letech 20. století spojením dvou nizozemských slov SNUFFELEN (čichat, slídit) a DOEZELEN (dřímat). Vytvořili ho dva pracovníci civilní služby v sociálním zařízení v Nizozemí. Původně tak pojmenovali stan pro těžce postižené osoby, ve kterém byly instalovány zrakové, čichové a sluchové podněty. V té době byly podobné myšlenky realizovány také odborníky z praxe v USA a v Austrálii. Dnes je tento pojem rozšířen prakticky po celém světě. Blahodárné působení konceptu slouží ke zkvalitnění života celé řady lidí, například starších lidí se sníženými smyslovými funkcemi, dětí s těžkým kombinovaným postižením, osobami s poruchami autistického spektra a řady dalších.

Každý z nás denně přijímá svými smysly obrovské množství podnětů. Vnímáme mnoho jevů, prožíváme velké množství situací. Prostředí snoezelenu je sice prostředím „umělým", ale dá se v něm přesněji plánovat vlastní činnost s dítětem.

Místnost pro multismyslovou stimulaci je vybavena tak, aby vyhovovala potřebám žáků školy a klientů stacionáře.  Při hledání nových forem a metod práce má u nás snoezelen po několika letech provozu již své neodmyslitelné místo v rozvrhu každého žáka.

Je zde možné provádět pedagogické a terapeutické činnosti, bazální stimulaci, zrakovou výchovu, aromaterapii, masáže a podobně. Klidná hudba a rozmanité zvuky z audio sestavy umožňující prostorové vnímání zvuku, tlumené světlo, jehož barvy může dítě samo měnit, UV světelné efekty, vodní probublávající válec, prosvícený míčkový bazének, plazmová lampa a osvětlovaná vlákna přispívají k vytvoření působivé atmosféry. Učitel pracuje ve snoezelenu buď individuálně s jedním žákem, nebo tam doprovází malou skupinku. Toto prostředí je samozřejmě také velmi oblíbeným a vhodným místem pro kvalitní relaxaci či odpočinek mezi náročnějšími denními činnostmi.

FOTO ZDE


english
Základní škola Zahrádka

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy