Jméno:
Heslo:

Canisterapie

Canisterapie je podpůrná rehabilitační metoda za účasti speciálně cvičeného psa. Kontakt se psem má pozitivní vliv na různé oblasti vývoje člověka všech věkových kategorií, především na psychomotorický vývoj jedinců zdravých i se speciálními potřebami.

V ZŠ Zahrádka canisterapie probíhá 2x týdně. Je přizpůsobena individuálním potřebám žáků, kdy je volena především ve formě polohování nebo aktivní činnosti se psem. Pomocí psa ovlivňujeme oblast kognitivní (poznávací), která zpracovává informace přijímané smysly. Také rozvíjíme oblast tělesnou, tzn. jemnou i hrubou motoriku. Pes motivuje žáky i v oblasti řečové. Svůj velký podíl má tato terapie také v působení na psychické rozpoložení dětí.

Polohování:

Nejen pro děti spastické volíme tzv. polohování se psy. Polohování spočívá v těsné interakci mezi psem a člověkem. Dítě si na něj může lehnout, položit nohy či ruce, vnímat jeho dech a teplo. Vlivem tělesného tepla psa a psychické pohody klienta dochází k prohřívání a postupnému uvolnění spastických svalů. Polohování je dobré aplikovat vždy po dohodě s fyzioterapeutem. Psi slouží k navození klidu, uvolnění a prohřátí klienta. Mají tělesnou teplotu o jeden stupeň Celsia vyšší než člověk, což je velice přínosné pro klienty, kterým se určitá část těla hůře prokrvuje. Dochází k příjemné a hluboké relaxaci a uvolněný člověk je připraven k dalším činnostem (např. krmení, rehabilitační cvičení, mytí), které pak mohou mít o mnoho lepší průběh.

Během polohování dochází k:

 • navození libých pocitů,

 • zklidnění (zejména u hyperaktivních jedinců),

 • prohřátí a zahřátí těla (zejména končetin),

 • uvolnění spasmů,

 • oživení mimiky,

 • zvýšení citlivosti,

 • zkvalitnění a prohloubení očního kontaktu,

 • prohloubení dýchání (synchronizace se psem), a tím i lepší prokrvení,

 • dítě snáze přijme polohu, kterou jinak běžně odmítá.


Aktivní činnosti se psem:

Zejména u dětí s poruchou autistického spektra zařazujeme canisterapii zaměřenou na aktivní činnost se psem. Konkrétní aktivity se psem bývají navrženy dle metodiky strukturovaného učení, se kterým žáci pracují ve své kmenové třídě. Canisterapeutická lekce bývá rozdělena do tří hlavních bloků:

 1. pozdravení se psem, terapeutem, navázání kontaktu, volná hra;

 2. přímá práce se psem – soubor strukturovaných úkonů zaměřených především na nácvik jemné i hrubé motoriky a kognitivních dovedností jako např. házení aportů, sbírání různých předmětů z těla psa, česání psa, překračování a podlézání psa, chůze se psem na vodítku, rozlišování tvarů a barev, počítání;

 3. polohování, relaxace – uvolnění, poslech relaxační hudby.

Cílem těchto setkání je především snaha o navázání kontaktu se psem, o prožití příjemných pocitů, vytvoření prostoru pro odpočinek a bezpečí. Neméně důležitý je výchovně vzdělávací proces, motivace žáka k cílené činnosti a snaha o propojení a podporu činností ze školního prostředí.

FOTO ZDE


english
Základní škola Zahrádka

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy