Jméno:
Heslo:

Ročník 2008/2009

Příspěvek na celostátním semináři na Pedagogické fakultě UK Praha

Příspěvek na celostátním semináři na Pedagogické fakultě UK PrahaDne 7.listopadu pořádala Somatopedická společnost ve spolupráci s Katedrou speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze celostátní seminář na téma "Bazální stimulace, aktivace a komunikace". 

Stěžejní přednáškou dopoledního bloku bylo vystoupení pana Hanse Georga Matthesa z Diakoniewerk Oberlausitz. Ten stručně zopakoval teorii a dále se více věnoval třem základním oblastem stimulace (somatické, vibrační a vestibulární). Měl připravené i velmi zajímavé videoukázky práce s několika klienty. 
Příspěvek paní Lucie Procházkové z Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně se jmenoval Dotek jako prostředek komunikace a stimulace a stručně objasnil pravidla bazální komunikace.

V odpoledních workshopech pak svoji práci prezentovala paní Pavlína Šumníková (Čich jako komunikační prostředek- výzkumy čichové paměti v USA a v ČR), paní Jana Šarounová (Využití počítačových programů v alternativní komunikaci) a paní Radka Majerová a Veronika Strenková (Chirofonetika podle Dr. Alfreda Bauera a její pojetí v Jedličkově ústavu). 

Nejvíce poznatků pro svoji praxi si mohli studenti a posluchači odnést z tvořivých dílen, kde svoje zkušenosti s bazální stimulací ve své praxi prezentovala tři zařízení a to ZŠ a MŠ Motýlek z Kopřivnice, SPC z Teplic a naše ZŠ Zahrádka v podání Pavly Ročárkové a Běly Bédi.

Po krátkém představení školy ZŠ Zahrádka si posluchači vyslechli tři kasuistiky žáků a dozvěděli se, jakým způsobem s nimi pracujeme. Vše doplňovalo množství fotografií a několik krátkých videoukázek. Nezapomněly jsme ani na pomůcky a na názornou ukázku somatické stimulace. Nejlépe se v samém závěru měla Běla. Dle mého soudu jí valná většina přítomných záviděla, neboť jsem ji zabalila do hnízdečka a nechala po zásluze odpočinout.

Zapsala Pavla Ročárková

7.11.2008

 

Jak jsme dělali vozembouchy

Jak jsme dělali vozembouchy

Slovník spisovného jazyka českého říká, že vozembouch je starý lidový hudební nástroj v podobě luku s chrastidly, který se rozezníval drhnutím o strunu a údery o zem. Přeneseně expresívně znamená nemotoru, neohrabance (též nadávku).                          

Proč jsme se rozhodli dělat právě vozembouchy? Chtěli jsme si rozšířit svou sbírku hudebních nástrojů pro jejich použití v muzikoterapii, kterou se naše škola cíleně zabývá -  a to nejen v muzikoterapeutickém ateliéru, ale i na pokojích, tedy při běžné práci s dětmi. Líbila se nám jednoduchost vozembouchů, jejich osazení rolničkami, zvonky, chrastítky a lákala nás výzva zpracovat je jinak, hlavně krásně a esteticky. A protože už dlouho spolupracujeme se sochařem Janem Našem z Hněvotína u Olomouce, domluvili jsme se, že při jeho vedení uspořádáme ve škole v říjnu t.r. výtvarnou dílnu, a dáme se všichni – velcí i malí – do díla. Jak uvidíte z přiložených fotografií, snažili se všichni, práce je velice bavila a dílna měla krásnou atmosféru. Výsledkem našeho společného snažení je šest vozembouchů, jeden krásnější než druhý. A tak si jednotlivé třídy a pokoje toho „svého“ musely vylosovat. Teď u dětí bydlí a my se zamýšlíme, jak se bude jmenovat…Až k nám do školy přijdete, můžete si vyzkoušet, jak takový původně středověký lidový hudební nástroj nádherně zní.

Božena Sekaninová a Radek Řehák

FOTO ZDE

07.02.2009


 

Setkání s muzikoterapií

Setkání s muzikoterapií

 Již nějaký čas se naše škola při práci s žáky mj. také cíleně zabývá muzikoterapií, a tak  jsme se rozhodli podělit o naše zkušenosti. Stalo se tak poslední květnový den tohoto roku, a to formou semináře s názvem „Setkání s muzikoterapií“, kdy jsme u nás uvítali pracovníky v pomáhajících profesích, školských zařízeních a speciální pedagogy.

            Program byl pestře rozdělen do několika částí, tak aby zahrnoval důležité oblasti, které provází práci a dovednosti muzikoterapeuta. 
            Teoretické části se ujal zakladatel holistického přístupu a supervizor muzikoterapeutického týmu naší školy Mgr. Tomáš Procházka. Seznámil účastníky s kontextem celostního přístupu k člověku a jeho filosofií, hovořil o vlivu zvuku a hudby na lidský organismus a věnoval se praktickému využití hudby v muzikoterapeutickém procesu.
            Praktická část se nesla v duchu kolektivní supervize. Byla prezentována videoukázka z muzikoterapeutické práce Mgr. Marie Širůčkové, po níž následovala diskuze vedená Mgr. Tomášem Procházkou. Účastníci se tak mohli seznámit nejen s tím, jak takový muzikoterapeutický proces a práce s klientem v ZŠ Zahrádka probíhá, ale také s „ochutnávkou“ supervizního sezení, do kterého se aktivně a mnohdy velice přínosně zapojovali.
            Na prožitkovou část stávající ze tří tvořivých dílen se účastnící rozdělili a postupně dílny navštěvovali.
            Mgr. Radek Řehák vedl dílnu „výuky“ hry na brumli (tradiční starobylý hudební pružinový nástroj), kterou si poté každý odnesl jako dárek s sebou domů.
            Možnost seznámit se s různými etnickými a tradičními nástroji, a také skupinovými technikami v muzikoterapii nabídla Mgr. Barbora Slabyhoudová.
            Prožitek jednotlivých fází muzikoterapeutického procesu včetně účinků vibračního pódia si účastníci sami na sobě vyzkoušeli pod vedením Mgr. Marie Širůčkové v muzikoterapeutickém ateliéru.

            Celým dnem nás vesele provázel Mgr. Radek Řehák, jehož zásluhou bylo vše skvěle zorganizováno a my jsme tak společně mohli strávit přínosný, užitečný a radostný den. Svůj podíl na této atmosféře měli také bezpochyby sami účastníci, kteří projevovali skutečný zájem o dané téma a svými reakcemi nám dávali zpětnou vazbu o smysluplnosti semináře a vzájemného sdílení.

Marjánka

FOTO ZDE

30.05.2009

Vzpomíname

Vzpomíname

Někdy se stane, že nás opustí někdo, kdo je nám blízký,koho máme moc rádi, koho si vážíme, s kým pracujeme…. Je to těžké se s tím vyrovnat. A tak věřím pohádce mé dcery Marušky, která si myslí, že všichni, kteří nás opustili navždy, jsou poté na Nebi a žijí svůj další život na Hvězdě. Věrka nás opustila v březnu. Byla to úžasná citlivá ženská, která od roku 2002 v naší Zahrádce věnovala spoustu času našim dětem a canisterapii. Také díky ní se naše nejen pražská canisterapie dostala do podvědomí veřejnosti jako jedna z alternativních metod, která přináší hlavně handicapovaným lidem nemalé výsledky. Věrka také uměla svou práci kvalifikovaně prezentovat.

Moc si přeji, abych se s Věrkou na její či naší Hvězdě opět setkala.

Milá Věrko, moc nám chybíš.

Za všechny, kteří Tě měli rádi a ctí Tvou památku dále

Marcela Koucunová

FOTO ZDE

20.08.2009

Harmonizační lůžko

Harmonizační lůžko

 Nově jsme v naší škole zavedli alternativní terapii na harmonizačním lůžku. Toto dřevěné strunami opatřené lůžko slouží k harmonizaci a vyrobil ho pro naši školu pan Karel Hanzík (www.kar-han.cz). Lze na něj hrát jako na harfu. Na základě principu intuice-inspirace-improvizace tvoříme živou hudbu tady a teď a to jak její pasivní, tak i aktivní provedení. Práce s živou hudbou je pro naše pojetí muzikoterapie velmi důležitým aspektem.

 Působením živé hudby na organismus při receptivní muzikoterapii v oblastech smyslového i nadsmyslového vnímání dochází ke stavu celostní harmonizace neboli k celkovému uvolnění a relaxaci. Dalo by se říci zvuková masáž těla i duše nebo prozáření zvukem.Hluboká relaxace, či všechno, co nás prozařuje, skutečně vede ke snížení hladiny stressových hormonů, k normalizaci krevního cukru, ke snížení krevního tlaku a k uvolnění hladkého svalstva. Dochází k rovnováze parasympatického a sympatického nervového systému. Parasympatický představuje brzdu a sympatický plyn. Většina lidí v současnosti má neustále nohu na plynu, občas použije brzdu. Je-li obojí v rovnováze, můžeme pracovat mnohem efektivněji a mnohem déle. Přijďte si vyzkoušet.

Děkuji touto cestou panu Vlastu Markovi, který ochotně přišel poradit, Karlu Hanzíkovi, který nás pravidelně navštěvuje a lůžko ladí a Kačce Zochové - harfistce, která dobrovolně a ráda pomáhá při práci s dětmi.

Marcela

FOTO ZDE

26.08.2009

 


english
Základní škola Zahrádka

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy